O nas

PENSJONAT REYMONTÓWKA ***
Podziel się

O nas

Obiekt powstał w 2007 roku wg najlepszych lokalnych wzorców architektonicznych, łącząc klasyczny zakopiański styl z najnowszymi trendami i technikami budowlanymi.

Zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz będziecie Państwo czuli ducha góralszczyzny, jednak w nienachalnej i zaktualizowanej jego odsłonie. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o zapewnianiu komfortu i bezpieczeństwa Gości. Rozwiązania designerskie z kolei gwarantują satysfakcję estetyczną oraz spokój ducha.

Idealne usytuowanie, wystarczająco daleko od zgiełku cywilizacji, na szlaku z Gubałówki do Czerwonych Wierchów a i logistycznie blisko jej serca – Krupówek (4,5km) usatysfakcjonuje każdego chcącego odwiedzić Tatry. Pensjonat został skategoryzowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego i zarówno formalnie jak i jakościowo legitymuje się trzema gwiazdkami.

Misja

Reymontówka*** promuje najprzyjemniejszą część turystyki – familijną.

Chcemy dać możliwość zmęczonym pracą rodzicom na spędzenie czasu ze swoimi dziećmi w sposób, który pozwoli im odpocząć, ale także aktywnie integrować się wzajemnie. Stąd w naszej ofercie słynne pakiety, animujące dzieci indywidualnie oraz  atrakcje dla całych rodzin, gdzie podczas wesołej zabawy są blisko siebie.

Naszym zadaniem ma być maksymalne ułatwienie Państwu pobytu pod Tatrami, zapewnienie bezpieczeństwa, 3* komfortu, merytorycznej wiedzy, ciepłej atmosfery, smacznej kuchni i rzetelnej obsługi.

W myśl uknutej przez nas zasady wynikającej z prostej logiki – dla nas kolejny dzień, jest tylko kolejnym, i jeśli dziś nie ma słońca na pewno będzie za kilka dni. Dla Państwa każdy dzień, jest dniem długo planowanego i wymarzonego  urlopu, zatem brak przysłowiowej pogody kładzie cień na Państwa oczekiwaniach i potrzebach. Do naszych zadań należy więc, niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszej rysy na planach i wyobrażeniach dotyczących pobytu u nas.
Zapraszamy do wynajmu pokoi.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla Klientów „ Reymontówki”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

 1. Szanowny/a Panie/Pani, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Michalczyk i Prokop” Spółka z o.o., zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 93-588 Łódź ul. Skrzywana 9 lub telefonując pod numer: .42 682 57 25
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy. Brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 7. W razie dobrowolnie wyrażonej zgody na otrzymywanie od Nas informacji o ofertach lub usługach podstawą prawną takiego przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu.
 8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, prawne.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywanej umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 


Masz pytania?

Reymontówka
ul. Nędzy-Kubińca 170
34-511 Kościelisko
email: reymontowka@mipro.pl
tel: (+48) 18 20 70 181
tel: (+48) 660 729 661

Nasi partnerzy